Perusparannushanke

Päivityksenä 6/17

Yhdistyksen teettämä, Destian suunnitelma hankkeesta valmistui 2016

Talvi 2016/2017 meni eri rahoitusvaihtoehtojen tutkimiseen. Tuloksena oli ettei yhdistys saa havittelemaansa 20 vuoden lainarahoitusta, koska kaupunki kieltäytyy takaamasta lainaa.

4/17 perustettiin työryhmä selvittämään Destian suunnitelman pohjalta säästökohteita ( kaivuusyvyyksien madaltaminen, suojaputkien materiaalien vaihtaminen,sähköverkon uusimisen siirtäminen tulevaisuuteen jne.) joilla yhdistyksen jäseniltä perittävää summaa pystyttäisiin kohtuullistamaan.

 

Kesällä 2017 toteutetaan lyhyehkö kysely (sähköpostitse/kirjeitse) kaikille jäsenille mm.

Mitä halutaan, vesiverkoston ja teiden uusimisen lisäksi ? 

Mitä ollaan valmiita maksamaan ?

Mitä milläkin summalla saadaan ja milloin ?

 

Pertti Laitila

puheenjohtaja

Päivityksenä 7/17

PDF-tiedostoNEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY.pdf (305 kB)
jäsenkirje 24.7

Kaikki hankkeeseen liittyvä esittelyaineisto on tallennettuna tälle sivulle.

Hankkeen pääperiaatteet ovat tällä hetkellä (Marraskuu 2014):

  • Vesijohtoverkosto uusitaan vanhaa vastaavaksi, hanoja voidaan uusia ennen koko verkoston uusimista.
  • Sähköverkostot maakaapeloidaan.
  • Puistokäytävien leveydet noudattavat pelastuslaitoksen ohjetta (vähintään 3 m)
  • Toteutusaikataulusta ei ole vielä tietoa. Todennäköisesti hankkeen toteutus jakautuu eri vuosille.

 

PDF-tiedosto2014-11-09-NSPY_perusparannus-keskustelutilaisuus-yhteenveto.pdf (143 kB)
Yhteenveto keskustelutilaisuudesta.
PDF-tiedosto2014-10-23_NSPY_keskustelutilaisuus.pdf (302 kB)
Keskustelutilaisuuden esittely aineisto.
PDF-tiedosto2014-06-08_NSPY_perusparannushanke_esittely.pdf (523 kB)
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.