Toimintakauden tapahtumat

NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2018

Yhdistys kannustaa jäseniään aktiiviseen puutarhaviljelyn harrastamiseen ja oman lähiruuan tuottamiseen, sekä vastaa jäsentensä harrastus- ja virkistystoiminnan järjestämisestä.

1. VILJELIJÖILLE TOIMINTAA JA PALVELUJA

1.1 Sauna ja suihkut

Saunan lämmityksestä ja toiminnasta vastaa saunatoimikunta. Yhteisötyönään viljelijät voivat osallistua lämmitykseen tai toimia kassalla. Sauna lämpiää kesäkuukausina edelleen keskiviikkoisin ja lauantaisin, molempina päivinä klo 16 – 20. Lämmitys alkaa toukokuussa 19.5, jos vedet on kytketty päälle. Samaan aikaan keväällä otetaan myös huoltorakennuksen suihkut ja vessat käyttöön. Toukokuussa sauna on vain lauantaisin. Sauna lämpiää viimeisen kerran 29.9. Perinteen mukaisesti ensimmäinen ja viimeinen saunakerta on ilmainen. Alueen vedet avataan 11.5.2018 säiden salliessa. Vedet katkaistaan 1.10.2018, jos ei tarvitse katkaista aikaisemmin säiden takia.

1.2 Yhteisötyö ja siivoustalkoot

Yhteisötyö on jäsenen yhdistyksen hyväksi tekemä työ, johon hän on sitoutunut tekemässään vuokrasopimuksessa. Vanhoissa vuokrasopimuksissa tämä kulkee nimellä ”talkoot”. Velvoite on 2018 edelleen yhdeksän tuntia.

 Yhteisötyön jäsen voi suorittaa joko tekemällä yhteisötyön ohjaajien johdolla alueen kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyviä tehtäviä huhtikuun puolesta välistä syyskuun puoleen väliin aina tiistaisin klo 17–20,

 tekemällä yhdistyksen toimintaan liittyviä tehtäviä/töitä, joita toimintasuunnitelma, hallitus ja toimikunnat ovat asettaneet tai itse ehdottanut,

 maksamalla yhdistykselle syyskokouksen 2017 päättämän maksun.

Yhteisötyöt tulee olla tehtynä tai suoritustapa sovittuna elokuun loppuun mennessä.

Alueen siivoustalkoot järjestetään niin keväällä kuin syksylläkin. Talkoolaisille tarjotaan työnsä päätteeksi keittoa ja pullakahvit. Siivoustalkoissa ei voi suorittaa velvoitettaan yhteisötyöstä.

2.1 Tiedottaminen

Sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta vastaa tiedotusvastaava. Tapahtumista, toiminnasta ja muista ajankohtaisista aiheista tiedotetaan jäsenistöä usean eri kanavan kautta. Kirjepostin lisäksi käytössä ovat kotisivut, ilmoitustaulut 1 + 6, sähköposti sekä tekstiviestipalvelu. 

 Kevään ensimmäinen tiedote on jäsentiedote, joka lähetetään kevätkokouskutsun yhteydessä.

 Tarvittaessa jäsenille laitetaan sähköinen tiedote ja niiden tiedot laitetaan myös ilmoitustaululle.

 Tapahtumista voidaan laatia ilmoitustauluille erilliset, yksityiskohtaisemmat ilmoitukset, 1 – 2 viikkoa ennen tapahtumaa.

 Viljelykauden aikana julkaistaan tiedotteita, joissa kerrotaan lähiviikkojen tapahtumista. Tiedotteet lähetetään sähköpostilla ja julkaistaan yhdistyksen ilmoitustauluilla. Tiedotteiden tiedot päivitetään myös kotisivuille (nekala.siirtolapuutarhaliitto.fi) tapahtumakalenteriin ja ajankohtaispalstalle sekä Facebookiin.

 Uusille viljelijöille järjestetään heinäkuussa tiedotustilaisuus.

 Kevään 2018 aikana hallitus tekee selkokielisen ohjeistuksen mökin sähköturvallisuuden parantamisesta. Tekstiviestillä muistutetaan viljelijöitä muutamista lähiajan tapahtumista (esim. yleisurheilukisat) ja nopeasti tiedotettavista asioista (esim. vesi- ja sähkökatkoksista).

Ensimmäisen viestin jälkeen jäsen voi ilmoittaa, jos ei halua vastaisuudessa tekstiviestejä. Hallituksen kokouksien sisällöstä julkaistaan sähköinen kokoustiedote.

Puheenjohtajan kyselytunti kesäkuussa maanantaisin klo 17-18.  

2.2 Ympäristön hoito ja jätehuolto

Yhdistyksen velvollisuutena on huolehtia siitä, että Tampereen kaupungilta vuokrattu alue hoidetaan maavuokrasopimuksen edellyttämällä tavalla. Yhdistyksen velvollisuutena on huolehtia siitä, että Tampereen kaupungilta vuokrattu alue hoidetaan maavuokrasopimuksen edellyttämällä tavalla. Yhdistys on vastuussa siitä, että myös palstojen vuokraajat noudattavat maavuokrasopimuksen ehtoja ja tätä varten hallitus suorittaa rakennustarkastuksen ja palstatarkastuksia. Jos jäsen ei huomautuksista huolimatta noudata annettuja kehotuksia, hallitus käyttää sääntöjen ja jäsenen kanssa tehdyn vuokrasopimuksen sallimia toimia.

Hallitus palkkaa palkkatuen avulla kaksi henkilöä hoitamaan alueen toistuvia tehtäviä: toisen tehtäviin kuuluvat ympäristön hoito ja toinen keskittyy yhdistyksen tilojen siistimiseen.

Toimintakauden aikana jatketaan erilaisia kunnostustöitä mm. teiden ongelmakohteiden korjausta.

Hallitus laatii PTS:n kevätkokoukselle 2018.

Syksyllä kuusiaita leikataan vanhalta puolelta. Työ teetetään tarvittaessa ulkopuolisella. Valot katkaistaan alueelta lokakuun viimeinen päivä.

2.3 Korjaus, kunnostus ja rakentaminen

Kaikkeen rakentamiseen pastalla tulee hakea lupa hallitukselta, rakennustoimikunnan jäseniltä tai yhdistyksen kotisivuilta saatavalla rakennuslupa-lomakkeella. Lupahakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa. Tarkemmat ohjeet löytyvät yhdistyksen kotisivuilta.

Rakentamista yhdistyksen alueella ohjaa ja neuvoo rakennustoimikunta. Mökin rakentaminen palstalle on sallittu vain kaupungin hyväksymien tyyppipiirustusten mukaisina ja kokoisina.

Vuonna 2011 hyväksyttyjen tyyppipiirustusten käytöstä suoritetaan lunastusmaksu (150€), vanhemmista tyyppipiirustuksista tätä ei suoriteta. Rakennuslupien käsittelystä peritään käsittelymaksu. (10€)

Talven ajaksi hankitaan Muotialantien jalkakäytävien auraus ja hiekoitus sekä hiekoituksen poisto ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

3. YHDISTYKSEN MAKSUT

Syyskokouksessa 2017 päätetyt yhdistyksen maksut on maksettava viimeistään 15.6.2018. Edellisen vuoden tekemätön yhteisötyö tammikuussa lähetettävän laskun perusteella helmikuun 15. päivään mennessä muut maksut joko kevätkokouskutsun yhteydessä tulleella pankkisiirtolomakkeella tai käteisellä Pirtillä kesäkuussa. Tarkemmista keräysajoista ilmoitetaan jäsentiedotteessa ja ilmoitustauluilla.

Sähkömaksut (kesästä 2017 kesään 2018) maksetaan mittarilukeman mukaan 15.6.2018 mennessä. Sähkömaksun voi maksaa omatoimisesti sähkölukemalomakkeen ohjeiden mukaisesti tai pirtillä kesäkuussa myöhemmin ilmoitettavina päivinä.

Annetaan hallitukselle päätäntävalta tarvittaessa tarkentaa sähköstä ja vedestä perittävää summaa. Em. maksujen viivästymisestä peritään syyskokouksen 2017 hyväksymä myöhästymismaksu. Osamaksusuorituksia ei hyväksytä.

Koska määräajat yhdistyksen maksuille ovat näkyvissä säännöissä ja koska ajoista tiedotetaan usean tiedotuskanavan kautta (syyskokous, toimintasuunnitelma, jäsentiedote, kuukausitiedote, ilmoitustaulut), lähettää yhdistys vain yhden maksukehotuksen. Ellei maksua suoriteta kehotuksessa olevaan eräpäivään mennessä, antaa yhdistys maksun perintätoimiston perittäväksi.

4.TALOUS

Kulut

Juoksevien kulujen perusteet ovat edellisvuosien mukaiset.

 Teetetään uudenpuolen vaahteroiden kuntokartoitus sekä lisää ajohidastepuomeja.

 Verkotetaan kuusiaidan aukot.

 Asennetaan Uotilantien sisäänkäynteihin lukittavat portit. 

Perusparannuskorjaus Perusparannuksen rahoittamiseksi kerätään 800 euron peruskorjausmaksua. Vuoden 2017 lopussa tätä maksua on kerätty yhteensä 186 600 euroa. Käyttämätön saldo on 137 620 euroa, joka on Oma Säästöpankissa omalla tilillä. Perusparannusmaksu peritään erikseen ilmoitettuina ajankohtina.

5. HALLINTO

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuun ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä. Kutsu kokouksiin ilmoitetaan sääntöjen mukaan ilmoitustaululla ja paikallisessa lehdessä (Aamulehti).

Sen lisäksi lähetetään kutsu jäsenille kevätkokoukseen kirjeitse, syyskokoukseen sähköpostilla, sekä molempiin muistutus tekstiviestillä.

Toimintakauden alussa hallitus ja toimihenkilöt kokoontuvat toiminnan aloitus- ja suunnittelutapahtumaan. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

6. VILJELIJÖILLE SUUNNATTUA OHJELMAA

6.1 Ohjelma-, virkistys- ja retkitoiminta

Toimikauden aikana toteutetaan kiertävän listauksen mukaisesti mm. seuraavat tilaisuudet, mikäli talkoo järjestäjiä palstalaisten keskuudesta löytyy toteuttamaan niitä talousarvion ja annettujen ohjeiden mukaisesti:  

– kevätmyyjäiset palstat 1-78

– juhannusjuhla palstat 79-157

– syystanssit ja venetsialaiset palstat 158-235

– puurojuhla palstat 236-315

Lisäksi ohjelmatoimikunta vastaa yhdessä emäntien kanssa seuraavien tilaisuuksien järjestämisestä olemassa olevien vapaaehtoisresurssien puitteissa:

 pihakirkko

 puistokonsertit

 yleisurheilukisat

 petankkikisat

 kesäretki

 viljelijöiden pihakirppis kesä- ja elokuussa

 naisten saunailta ja miesten saunailta

 keittolounas

 levytanssit

 karaokeillat

 osallistutaan puutarhaliiton avoimet puutarhat tapahtumaan

 tapahtumien yön sauna

 saunakauden avajaiset ja päättäjäiset

Toimikunnat voivat järjestää myös muuta toimintaa aktiivisuuden ja innostuksen mukaan. 

Muurinpohjalettuja paistetaan keskiviikkoisin kesäkuun alusta alkaen elokuun loppuun saakka. Lettuja ja makkaraa paistetaan myös muissa sopivissa tilaisuuksissa.

Viljelijät osallistuvat tapahtumien järjestämiseen tekemällä talkoo/yhteisötyönään erilaisia tapahtumiin liittyviä tehtäviä.

Käsityökerho jatkuu aikaisempien vuosien tapaan, jokainen voi tehdä omia mielenkiintonsa mukaisia töitä. Kerho kokoontuu viikoittain Pirtillä ja toiminta on avointa kaikille halukkaille harrastajille.

6.2 Kurssit ja opastus sekä palstan hoito

Jäsenille tarjotaan puutarhahoitoon ja harrastetoimintaan liittyviä opintotilaisuuksia.

 Huhtikuussa hedelmäpuiden leikkauskurssi 

 Toukokuussa yrttikurssi

Tästä toiminnasta vastaa hallitus.

Suomen Siirtolapuutarhaliitto (SSpl) järjestää huhtikuussa 16.-20.4.2018 puutarhahoidon kurssin Lepaalla, johon yhdistyksen jäsenet voivat osallistua, ilmoittautumiset Liiton kautta.

Apuna palstan hoitoon on viljelijöiden käytettävissä käyttökorvausta vastaan yhdistyksen silppuri ja peräkärry. Myös erilaisia työkaluja on lainattavissa.

Yhdistyksellä on viljelijöille myynnissä maa-aineksia, kuten multaa, hiekkaa, kalkkia, mursketta, turvetta, lisäksi lavakauluksia ja Ferramolia.

6.3 Lasten-ja nuorten toiminta

Järjestetään lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia ja toimintaa.

6.4 Urheilu ja liikunta

Jäsenille tarjotaan kesäkuukausina myös toimintaa, jossa urheillaan ja liikutaan. Urheilutoiminta toimii ryhmien oman aktiivisuuden kautta ja toteutuu, jos järjestelijöitä on tarpeeksi.

Osallistutaan muiden Tamperelaisten puutarhojen kutsumina kesällä lentopallo-, yleisurheilu- ja petankkikisoihin. Myös yhdistyksen jäsenet voivat järjestää omat petankkikisat. Kesällä on mahdollista pelata rantalentopalloa ja petankkia erikseen ilmoitettuina ajankohtina. Kesällä voidaan järjestää yleisurheilukisat, jossa on mukana myös leikkimielisiä kilpailuja.

Nekalan Siirtolapuutarhayhdistys ry:n hallitus 

Mitä 2018 ?

Tällä hetkellä ei ole kyselyä käynnissä.

Suomen Siirtolapuutarhaliiton  

Perinteikäs puutarhanhoidon kurssi järjestetään 16.-20.4.2018 Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan toimipisteessä Hattulassa. 

Lepaan toimisto
Opetusviljelmiä
Lepaan Mamselli