Keittolounas

Aika: 25.7.2020 klo 12 - 14
Paikka: Pirtti

Lohikeitto 5 €

Lihakeitto 3,5 €