Ajoneuvot alueella

Alueemme kadut ovat kävelykatuja ja pelastusteitä. Autoilua alueella pyritään minimoimaan leikkivien lasten turvallisuuden ja viljelylle koituvien pölyhaittojen vuoksi, joten moottoriajoneuvoilla ajaminen alueella on sallittu vain ehdottoman välttämättömissä tilanteissa enintään nopeudella 10 km/h. Nopeusrajoitus koskee myös mopoja ja moottoripyöriä. 

Huoltoajoa, liikuntarajoitteisten ja ikäihmisten kulkua palstoille ei saa estää, joten tiealueille ei saa pysäköidä. Käytävälle saa hetkeksi pysähtyä painavan lastin purkua/lastausta varten, kunhan jättää polun käyttäjille tilaa ohittaa ajoneuvo.

Nurmikkoalueilla ajo ja pysäköinti on ehdottomasti kielletty.

Pysäköintialueet

Alueen pysäköintialueet ovat selkeästi P-tunnuksin merkittyjä alueita.

  • Vanhan puolen pysäköintialueet löytyvät Pirtin takaa sekä Ruusutieltä Nekalantien sisäänkäynniltä. Pirtin pysäköintialueelle saa pysäköidä myös matkailuauton, kuitenkin enintään viikoksi kerrallaan.
  • Uuden puolen pysäköintialueet löytyvät Kielotien ja Neilikkatien sisäänkäyntien yhteydestä.
  • Pysäköidä voi lisäksi Muotialantien ja Uotilantien varteen. Peräkärryt saa pysäköidä vain Uotilantien varteen rajallisten alueen sisäisten pysäköintipaikkojen vuoksi.

Jos tarvitset rakentamisen tai remontin takia erityispysäköintiä, ota yhteys isännöitsijään tai puheenjohtajaan, niin hän osoittaa paikan ja antaa numeroidun, määräaikaisen luvan.

Invalupa oikeuttaa pysäköimaan ainoastaan P-alueille.

Pysäköintiä alueella valvoo Tampereen kaupungin katutilavalvonta. 

Alueelle on asennettu ajohidastepuomeja hillitsemään tarpeetonta ajoa alueella. Muistathan sulkea puomin ajaessasi alueella !

 

Noudatathan suositeltuja ajoreittejä, tuodessasi raskaita kuormia palstallesi !

Näin käy kun maa on märkää ja ajoneuvo liian raskas
Piittaamaton ajoneuvoilla ajo tulee lopulta kaikkien yhdistyksen jäsenten maksettavaksi