1933

Neuvontaa, opastusta ja sääntöjen luomista..

13/4 1933

5§  

Nekalan siirtolapuutarha.

Neuvojan ohjesäännöt.

1

Neuvojan on heti, viljelykauden alussa pidettävä Nekalassa neuvontatilaisuuksia, joissa selvitetään maanmuokkausta viljelykuntoon yleensä ja erityisesti juurikasvipenkkien kuntoon saattamisesta y.m. tämän laatuisia tehtäviä.

2

Neuvojan on tarkoin neuvottava siemenien kylvämistä sekä taimien ja pensaitten istutusta y.m. viljelykauden alkutöitä. Hänen on ilman pyyntöä käytävä viljelijäin palstoilla neuvoja antamassa ja seurattava, että hänen neuvojaan noudatetaan.

3

Neuvojan on myös annettava tarkkoja maan kastelemista, apulantojen käyttämistä y.m. viljelykauden kestäessä esiintyviä töitä.

4

Neuvojan on myös annettava ohjeita ja näytteitä juurikasvien harvennuksesta.

5

Neuvojan on ehdottomasti hänelle määrätyllä ajalla tehtävä velvollisuutensa huolellisesti, niin että ei viljelijäin tarvitse tehdä muistuksia hänen toimintaansa vastaan.

6

Neuvojan on viljelykauden kolmen ensimmäisen viikon aikana, oltava 4 tuntia iltaisin klo 17-21 ja sen jälkeen kolmena iltana viikossa, kunakin iltana 2 tuntia 17-19 viljelijäin käytettävänä ja neuvontatyötä tekemässä.

Neuvojaksi valittiin puutarhuri X. Palkka 3 000 mk.

 

27/6 1933

2§  Palstatarkastuksessa saatu muistutuus puuttuvista tarvekaluista otettiin huomioon ja hankitaan ne.

4§  Päätettiin tiedottaa ilmoitustaululla, että järjestysmiehiä on toteltava.

5§  Keskusteltiin Kaupungin hallitukselta tulleen kirjelmän johdosta, jossa selostettiin kaupungin myöntämästä 5 400 mk. avustuksesta. Herrojen X ja X huoleksi jäi selostaa Kaupungin hallitukselle, mitä teitä olisi laitettava ja mitkä kaupunki olisi velvollinen laittamaan.

6§   Herrojen X ja X huoleksi jäi ottaa selvää montako puuta on kuollut koristepuista ja kuusiaidasta, jotta voidaan ilmoittaa puiden hankkijalle

18/9 1933

2§  Päätettiin pyytää 4 000 mk vesirahaa kaupungilta, sekä sekä pyydetään siirtolapuutarha maata vielä- ensi vuodeksi vuokra vapaaksi. Koska viljelijöiden joukossa on paljon työttömiä. Hra X huoleksi jäi ottaa selko työttömien lukumäärästä.

 

29/9 1933

Nekalan Siirtolapuutarhayhdistyksen säännöt (1-29§)

Nekalan Siirtolapuutarhayhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsenissään puutarhatyön taitoa sekä antaa heille opastusta puutarhatöitten suorituksessa. Tässä tarkoituksessa vuokraa yhdistys viljelyalueita Tampereen kaupungilta ja luovuttaa ne sopivan kokoisina palstoina jäsentensä viljeltäviksi.

.. jäsenveron suuruuden päättää vuosikokous. Kannattavien jäsenten vuotuinen jäsenmaksu on 10 markkaa tai kertakaikkiaan 100 markkaa.

11§

Puheenjohtajan tulee yhdistyksen hallinnon jäsenten kanssa valvoa, että yhdistyksen toimihenkilöt ja jäsenet toimivat näitten sääntöjen ja vuokrasopimuksen määräämällä tavalla..

15§

Järjestysmiesten tulee kunkin omalla alueellaan ja kaikkien yhteisesti huolehtia hyvän järjestyksen ylläpitämisestä siirtolapuutarhassa.

24§

Maaliskuun kokouksessa:

I toimitetaan vuokranmaksujen ensimmäisen erän kanto.

II suunnitellaan ja päätetään yhteisestä siementen, taimien, istukkaiden, työkalujen y.m. ostoista sekä

III keskustellaan ja päätetään muista hallinnon tai yhdistyksen jäsenten esittämistä yhdistyksen toimintaa koskevista asioista.

  Päätettiin jo talven aikana ryhtyä toimenpiteisiin, että syksyllä valmistuva osa Nekalan Siirtolapuutarha-alueesta tulisi jo keväällä vuokratuksi viljelijöille.

 

.

2/10 1933

7§  Isännöitsijän tulee ottaa viljelijöiltä rutatilauksia, joista on tilattaessa maksettava 5 markkaa kuormalta, hinnan ollessa 8 markkaa kuormalta sekä myydä kalkkia viljelijöille. Kaupungin hallitukselta on hänen tiedusteltava yleisten istutusten suorittamisesta. Yhdistyksen hallussa olevista huoneista saa isännöitsijä vuokrata 2 huoneistoa ja tallin, huoneen ja keittiön vuokran ollessa 50 markkaa ja ja tallin 25 markkaa kuukaudelta.

 

23/10 1933

2§  X selosti Pohjoismaista Siirtolapuutarha kongressia, joka alkaa 26.7.34 Tampereella ja kestää 5 päivää, joista 2 vietetään Helsingissä. Hän kertoi myuös Viipuriin perustetusta uudesta Siirtolapuutarhasta

18/11 1933

5§  Päätettiin yhdistyksen liittymisestä Suomen Siirtolapuutarhaliittoon

18/12 1933

2§  Päätettiin pitää ylimääräinen kokous Pellava tehtaan ruokailuhuoneessa 28.12.33 klo 19. Keskustellaan Kaupungin hallituksen ja yhdistyksen välisestä vuokrasopimuksesta.

5§  Päätettiin pankeilta ja teollisuuslaitoksilta anoa varoja yhdistykselle.

8§ Päätettiin tuottaa riitaa 150 kuormaa ja lantaa 50 kuormaa patteriin, josta se keväällä myydään viljelijöille.

28/12 1933

3§  Luettiin Kaupungin hallituksen hyväksymä rakennus järjestys ja yhdistyksen ja palstain vuokraajan välinen vuokrasopimus-kaava joka on myös Kaupungin hallituksen hyväksymä.