1934

1/3 1934

6§  Puheenjohtaja ilmoitti Tampereen Säästöpankin tekemästä 1 500 markan suuruisesta lahjoituksesta yhdistykselle.

8§  Siirtolapuutarhan viljelijöiden keskuudesta päätettiin kerätä työttömyystilastoa. Keräys toimitetaan korteilla, joihin merkitty perheen henkilöluku, huoltajan ammatti, onko työtön,osittain työtön tai vakituinen työpaikka.

15/3 1934

1§  Keskusteltiin nurmikenttien kuntoon saattamisesta ja siinä tarvittavien rahojen hankkimisesta..

5§  Kevätkokouksessa esittää isännöitsijä työkalujen ja neuvoja siementen ja taimien yhteisostoa. Puheenjohtaja lukee yhdistyksen ja jäsenten välisen vuokrasopimuksen.

6§  Yhdistykselle on tarjottu lantaa 15 markkaa kuorma ostettavaksi ja hyväksyttiin tämä tarjous.

23/3 1934

3§  Päätettiin yhdistyksen laskuun ostaa keittiö ja koristekasvien siemeniä, joita neuvoja myy viljelijöille. Samoin hankitaan yhteistilaus marjapensaitten ja omenapuitten taimia. Näiden tilauksia vastaan ottaa isännöitsijä kerhoilloissa sekä ruta ja lanta tilauksia.

4§  Päätettiin hankkia työkaluja alennuksella, täkäläisistä rautakaupoista.

27/3 1934

4§  Keskusteltiin siirtolapuutarha-alueella sijaitsevan asuinrakennuksen korjaamisesta yhdistyksen käyttöä varten..

5§  Ajomies X vuokratut huoneet otetaan yhdistykselle 1 päivästä toukokuuta 1934. Irtisanominen jäi isännöitsijän huoleksi

6/4 1934

2§  Päätettiin aloittaa huoneitten korjaustalkoot lauvantaina klo 16..

3§  Käytävän reunakukiksi hyväksyttiin neuvojan ehdotuksesta seuraavat laadut: Kehäkukka alueen ympäri kiertävien käytävien reunaan, Orvokkitielle Lehto-orvokki, Sinikkatielle Neidon kukka, Unikkotielle unikkoa, Lemmikkitielle Päivänkukka, Vuokkotielle Koston kukka ja Liljatielle Kehäkukka.

4§  Keskusta-alueen reunat laitetaan kuntoon ja tilataan siihen ruusun taimia, tilauksen tekee neuvoja.

6§  Aitat ja vajat päätettiin vuokrata 25 mk vuokrasta kesän ajalta.

7/5 1934

3§ Uutis alueen haltuun ottamisen johdosta koituvien menojen peittämiseksi päätettiin anoa varoja Kaupungin hallitukselta.

4§  Isännöitsijä on tavattavana maanantaina, keskiviikkona, perjantaina ja lauvantain, sekä kylvö-aikana joka arki-iltana kello 17-21

5§ Apulantoja on tilattu ja myy niitä isännöitsijä. Viimevuodelta jäänyt Nitrofoska myydään 2 markkaa kilolta.

6§  Rutakuorman hinnaksi tuli 17 markkaa kuormalta.

7§  Kaupungin hallitus, valtuusto, yleisten töiden lautakunta y.m. asiaan kuuluvia virkailjoita kutsutaan käynnille siirtolapuutarhaan keskiviikkona t.k. 16 p:nä. Vieraat kuljetetaan autoilla jotka lähtevät Vanhan kirkon luota klo 17. Autojen tilaus ja kutsujen lähettäminen ...

22/5 1934

3§  Kaupungin hallitukselta päätettiin anoa 10 000 markan avustusta...

5§ Päätettiin ilmoittaa sanomalehdissä uusien palstojen vuokraamisesta..

6§ Päätettiin pyytää arkkitehti Kaalamolta kustannusarvion käymälärakennukselle, käytäville, nurmikkoalueelle y.m. yleisille töille.

7§  Suomen lipun ja lipputangon hankkiminen...

8§  Päätettiin hankkia yhdistykselle sinetti ja vuokrasopimuskaavakkeita 500 kpl.

10§

Nekalan Siirtolapuutarhan

Järjestysmiesten ohjesääntö

Järjestysmiesten on valvottava että siirtolapuutarha-alueella noudatetaan yhdistyksen laatimia järjestyssääntöjä sekä yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa toimia järjestysmiehenä.

Huolehtia että jokainen viljelijä pitää maansa ja käytäväosuutensa siistinä ja rikkaruohoista puhtaana. Järjestysmies velvoitetaan olemaan rahastonhoitajan ja isännöitsijän apuna tarpeen vaatiessa.

Siirtolapuutarha-alue jaetaan sopiviin järjestysmies-alueisiin ja kukin järjestysmies huolehtii etupäässä omasta alueestaan, sekä valvoo, että jokainen viljelijä ottaa osaa yleisiin talkootöihin.

11§  Päätettiin että palstojen vuokraajat eivät saa kuljettaa pensaita, omenapuita tai m.s. pois, jos eivät ole aikanaan ilmnoittaneet luopuvansa oikeuksistansa palstaan. Irtisanomisia ei enää oteta huomioon.

12§  Järjestyssäännöt laaditaan ja viljelijöiden nähtäväksi asetetaan ensitilassa.

29/5 1934

2§  Maanviljelijä Muotialalle on vuokrattu uudelta alueelta täksiviljelykaudeksi ½ alueesta, 4 markkaa aarilta ja on hän lupautunut mainitun alueen kyntämään syksyllä.

3§  Vuokrasop. tilataan 1 000 kpl. hyvästä paperista

4§  .. saivat huolekseen hankkia lipun, tangon ja kaikki muut siinä tarvittavat tarveaineet

6§  Perunapalstojen vuokra aarilta päätettiin 8 mk.

7§  .. ottaa myydäkseen viljelijän päiväkirjaa, josta voitto tulee yhdistyksen hyväksi.

4/6 1934

2§  Puhdistustalkoot päätettiin pitää torstaina t.k.7 p:nä kello 18

4§  Päätettiin yhdistyksen irtaimisto vakuuttaa 3 000 markasta Turvassa

14/7 1934

3§  Jokaista viljelijää on muistutettava palstojen ja käytävien kunnostamisesta

6§  Pohjoismaisen Siirtolapuutarha kokouksen osanottajat lausuu tervetulleeksi..

8/8 1934

2§  Neuvojan esityksestä pannaan toimeen säilömis-ruuanlaitto kurssit. Kurssit kestävät 1 viikon ja osanottomaksu 5 markkaa ja alkavat 20/8 klo18

3§  Päätettiin perustaa pensastaimisto käymäläpalstalle johon hankitaan hiekkaa ja rutaa

7§  Isännöitsijä valtuutettiin ostamaan kamiinan Pirttiin

8§  Pirtin katon korjauksesta huolehtii..

22/8 1934

3§  .. päätettiin käydä Kaupungin johtajan luona tiedustelemassa missä vaiheessa meidän anomuksemme teitten soritus y.m. suhteessa ovat. Tätä tiedustelemaan valittiin..

5§  Päätettiin mitata muutamia palstoja ja jos virheitä niissä huomataan niin vaaditaan kaupungin toimittamaan uuden mittauksen koko alueelle

6§  Päätettiin talkoo työnä tehdä Pirtin seinustalle kukkamaa johon hankitaan köynnöskasveja sekä talkoo työnä tasata pihamaa ja paikata piikkilanka aita.

14/9 1934

3§  Niiltä vuokraajilta jotka, eivät ole maksaneet vuokraansa päätettiin pidättää tämän kesän sato yhdistyksen hyväksi ja ilmoittaa siitä ilmoituskaapeissa. Maanvuokran myöhästymisestä kannetaan 10% korotus. Ne viljelijät jotka eivät tee vuokrasopimusta syyskuun aikana katsotaan jättäneen palstansa yhdistyksen käytettäväksi.

20/9 1934

4§  Keskusteltiin veden kulutuksesta ja päätettiin jättää vuosikokoukselle ehdootus että, niiltä jotka asuvat vakituisesti siirtolassa kannettaisiin enemmän vesimaksua. Samoin päätettiin ehdottaa kieltoa majojen vuokraus sivullisille.

23/10 1934

3§  Päätettiin laittaa asuinrakennuksen katto asfalttihuovalla, josta ilmoitetaan viljelijöille, jos heissä olisi halukkaita tämän työn suorittamiseen

6§  Päätettiin että yhdistys liittyy O.L. Voiman jäseneksi.. 

15/11 1934

4§  .. tuli vilkas keskustelu, joka kosketteli pääasiassa tuholaisten hävittämistä ja kevät ruiskutusta ja ruiskun ostoa yhdistykselle..

5§  Suomen Siirtolapuutarhain Liitolle päätettiin lähettää ehdotus valtio avun anomisesta, yhteisen konsultin palkkaamiseksi y.m. samanlaisiin menoihin

6§  Ensi vuoden aikana ppätettiin pitää arpajaiset ja valittiin arpajaistoimikunta asiaa valmistamaan. Valituiksi tulivat .. (15 hlö)

27/12 1934

5§  Päätettiin anoa Tampereen Säästöpankilta 3 000 markkaa, sekä tehtailta ompelukerholle työtarpeita