1935

27/1 1935

18§  Päätettiin ostaa yhdistykselle ilmanpaineruisku tuholaisia varten ja se jäi hellinnon tehtäväksi

5/2 1935

9§  Päätettiin valtuuttaa X anomaan arpajais-lupaa Maaherralta yhdistykselle

10§ Päätettiin hankkia rutaa varastoon 100 kuormaa ..

11§  Kasvinsuojelu-ruiskutus päätettiin toimittaa kaikilla palstoilla, josta kannetaan maksu viljelijöiltä

12§  Yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin mainetodistukset Oikeusministeriöön lähettää..

23/2 1935

1§  Puheenjohtaja ilmoitti arpajais-luvan hylkäämisestä..

3§  Suomen Maanviljelijäin kauppa O.Y:ltä päätettiin anoa mahdollismman suurta alennusta siementen, työvälineiden y.m. hinnoissa..Hallitus hyväksyi Suomen Kultaseppä O.Y:n lahjoittaman kiertopalkinnon kilpailusäännöt sellaisenaan

31/3 1935

2§ .. ilmoitti S.Maanviljelijäin Kauppa O.Y:n myöntäneen yhdistykselle 30% alennuksen siementen hinnoista

7§  Ilmoitettiin Siirtolapuutarhayhdistysten välisistä hiihtokilpailuista, jonka voitti Hatanpään Siirtolapuutarhayhdistys.

15/4 1935

3§  Keskusteltiin pukusuojien ja tanssilavan rakentamisesta ja päätettiin ne jättää toistaiseksi

5§ Ehdotus neuvojan työajasta hyväksyttiin seuraavasti: .... Yhden illan viikossa neuvoja ohjaa lapsia, joille järjestetään oma palstansa. Myöhemmin järjestää neuvoja havainnollisia keitto-ja säilöömiskursseja

7§  Päätettiin tilata peräpohjalaista siemensipulia 100 kiloa ja siemen perunoita 9 hehtoa, 5 hl. Puritaania ja 4 hl. IsoSkotlantilaista

8§  Esilletulleista syistä päätti hallinto yksimielisesti huomauttaa X:lle vuokrasopimuksen noudattamisesta sekä hallinnon epävirallisesta arvostelemisesta.

9§ Keskusteltiin lainausrahaston perustamisesta yhdistykselle, josta varattomat rakentajat saisi luottoa raskennusaineitten ostoon..

12/5 1935

2§  X ilmoitti pirttirakennuksen katon tulleen valmiiksi sovittuun aikaan ja on sen työ suoritettu sopimuksen mukaisesti..

3§  Päätettiin pyytää Kaupunginhallitukselta 30 000 markkaa lainaa, lainausrahaston perustamiseksi..

5§  Rudan myyntihinnaksi päätettiin 15 markkaa kuormalta ja siemenperunoiden hinnaksi 75 penniä litralta ja 10 litralta 7 markkaa

6§  Uudenpuolen vuokraksi päätti hallinto 5 markkaa aarilta ja perunapalstoilta 8 markkaa aarilta

7§ Päätettiin tarjota puolet udesta alueesta kaupungille takaisin.

20/6 1935

2§ .. päätettiin lähettää kirjoitus yhdistyksemme toiminnasta vasta ilmestyvään Siirtolapuutarhalehden näytenumeroon..

3§  ..Isännöitsijän tekemä sopimus S.Kotipuutarhaliiton kanssa hyväksyttiin, n.s. mallimajan siirrosta. Päätettiin tehdä laivamatka Ruovedelle heinäk. puolivälissä, laivasta selkoa ottaa satamapäällikkö X, sekä automatka Hämeenlinnaan elokuulla..

6/7 1935

2§  Keskusteltiin yleisestä järjestyksestä siirtola-alueella ja esiintulleesta syystä päätettiin huomauttaa järjestysmiehiä tehtäviensä täyttämisestä, ..

3§  Samoin päätettiin huomauttaa sopimattomattomasta käytöksestä herroja X. Jos, edelleen sattuu samanlaisia tapauksia on ne heti hallinnolle ilmoitettava ja on hallinnon näissä tapauksissa meneteltävä sääntöjen mukaan

4§  Neuvoja X esitti kokoukselle eron pyynnön toimestaan, koska eräiden viljelijäin taholta on häiritty hänen työrauhaansa. Hallinto sovitteluiden jälkeen, sai X:n jäämään toimeensa edelleen.

6§  Rahastonhoitajan on muistutettava vuokraajia, jotka ovat jättäneet palstansa viljelemättä ja vuokransa maksamatta.

7§  Järjestys miesten on kiellettävä pyöräily käytävillä ja veden hukkaan laskeminen

31/7 1935

2§ Jokioisten Maanviljelijäin naiskerholaiset ovat ilmoittaneet tekevänsä retken Tampereelle, sekä pyytäneet lupaa käyntiin Nekalan siirtolapuutarhassa. Hallinto päätti ottaa retkeilijät vastaan, tarjota kahvit ja järjestää oppaat..

3§  Päätettiin tehdä auto.retki Hämeenlinnaan 28/8-35 osanottajiksi otetaan ainoastaan yhdistyksen jäseniä.. X ilmoittaa Kantolanniemen Siirtolapuutarhayhdistykselle retkestämme

7§  Päätettiin, että vanha ulkohuone hävitetään ja tehdään uusi toiseen päähän rakennusta

6/9 1935

2§  Autoretki Hämeenlinnaan.. tutustuttiin Kaurialan ja Kantolanniemen siirtolapuutarhoihin... Hattelmalan harjulta katselimme...Aulangolla oli paljon nähtävää..Ellilän kauppapuutarha ..Lepaan puutarhaopisto..Vehoniemellä.. Retki oli kokonaan onnistunut ja virkistävä.

5§  Suunniteltiin palstojen uudelleen numeroimista ja päätettiin tässä asiassa kääntyä kaupungin asemakaava arkkitehdin puoleen..

6§  .. Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistyksen kutsu siirtolapuutarhanäyttelyyn..

7§  Turun Siirtolapuutahayhdistyksen retkeilijät vierailivat Nekalassa..

3/10 1935

2§  X:n pyynnön saada asuttavakseen vuokrata yhdistyksen keittiö hallinto yksimielisesti hylkäsi.

3§  Päätettiin anoa vuokran alennusta.. uuden puolen läntiselle osalle..

4§  Pirtin kaminalle määrätyn petonialustan hankkiminen..

5§  Koska siirtola alueella on havaittu huoparuostetta marjapensaissa päätti hallinto toimeenpanna yleisen ruiskutuksen. Neuvojan huoleksi jäi myrkkyjen sekoitus. Ruiskutuksen suorittaa palkattu mies.

6§  X:lle on huomautettava majassaan asuvan vuokralaisen poismuutosta..

17/11 1935

5§  Majojen maalauksesta keskusteltiin laajasti..

8§  Käymälän puhtaana pidosta ja aidan korjauksesta keskusteltiin, päätettiin että aita korjataan talkootöillä, kun taas käymäläin puhdistus jäi isännöitsijän huoleksi.