1936

26/1 1936

18§  Päätettiin yksimielisesti, että majoja ei saa vuokrata sivullisille asuttaviksi.

19§  Keskusteltiin neuvojan viran säilyttämisestä edelleenkin ja päätettiin, jos kaupungin avustus lakkautettaisiin Nekalasta, anoa kaupungilta kaikille siirtoapuutarhoille yhteistä neuvojaa.

4/2 1936

10§  Rutaa päätettiin yhdistykselle ajattaa 75 kuormaa. Palstoille ajettaessa maksu kannetaan heti.

11§  Siirtolapuutarhalehteä päätettiin tilata 100 vuosikertaa..

11/3 1936

3§  Yhdistyksen toimihenkilöiden ohjesäännöiksi hyväksyttiin..

Neuvojan ohjesääntö

1:ksi

Neuvojan on heti viljelykauden alkaessa luennoilla sekä käytännöllisesti maan muokkauksesta kylvökuntoon, sekä pensaitten, omenapuitten y.m. keväthoidosta.

2.

Neuvojan ja isännöitsijän on yhdessä toimeen pantava yleiset tuholaisruiskutukset,(syys-ja kevätruiskutukset) sekä neuvojan valvottava kesällä esiintulevista ruiskutuksista.

3.

Neuvojan on pidettävä luento, ajankohtaisista tehtävistä puutarhassa, joka toinen viikko.

4.

Neuvojan on viljelijöille annettava ohjeita pensas-ja omenapuu y.m. laatujen hankinnassa.

5.

Neuvojan on järjestettävä säilömis-ja ruuanvalmistuskursseja sopivina aikoina.

6.

Neuvoja on tavattavana: 4:jän ensimmäisen viikon aikana 5 iltana viikossa kello 17-21(ei perjantaina) sen jälkeen 3 iltana viikossa kello 18-21 (tiistaina, keskiviikkona ja torstaina)

Isännöitsijän ohjesääntö:

1.

Isännöitsijä hoitaa siirtolapuutarha-alueella olevaa yhdistyksen omaisuutta.

2.

Vuokraa vapaana olevia palstoja uusille viljelijöille

3.

Huolehtii, että majat tulevat tehdyiksi piirrustusten ja työselitysten maukaisesti.

4.

Ostaa ja myy yhdistyksen laskuun rutaa, apulantoja ja työvälineitä, hallinnon antamien ohjeiden mukaan.

5.

On neuvoteltava neuvojan kanssa yleisistä talkoista, joiden avulla pidetään leikkikentät ja nurmikot kunnossa, sekä valvoo työntekoa talkoissa.

6.

Valvoo, että käymälät ovat kunnossa.

7.

Isännöitsijän on yhdessä neuvojan kanssa toimeenpantava yleiset tuholaisruiskutukset.

8.

Antaa tarpeelliset tiedot toiminnastaan hallinnolle, sekä tehtävä tili kerran kuussa rahastonhoitajalle.

9.

Isännöitsijä on tavattavissa: 4:nä ensiviikkona 5:nä iltana kello 17-21. sen jälkeen, 3 iltana viikossa kello 18-21.

Järjestysmiesten ohjesääntö

1.

Siirtoalapuutarha-alue jaetaan järjestysmies alueisiin, ja kukin järjestysmies huolehtii alueellaan ja kaikki yhdessä, että yhdistyksen alueella noudatetaan hyvää järjestystä.

1:ksi että viljelijät noudattavat vuokrasopimuksen sääntöjä

2:ksi että siirtolapuutarha-alueella noudataan yleistä raittiutta.

3:ksi että viljelijät osallistuvat talkoisiin.

4:ksi että vettä käytetään säästeliäästi, vesipuntuilla ei saa mitään pestä,että kukin viljelijä pitää palstansa ja käytävä alueensa puhtaana ja rikkaruohoista vapaana.

5:ksi  että yleinen rauhallisuus alueella alkaa kello 23 (11).

2.

Valvoo järjestystä yhdistyksen järjestämissä juhlissa

3.

Olla rahastonhoitajan apuna tarvittaessa

6§  Siementen osto päätettiin tehdä S.Maanviljelijäin Kauppa O.Y:ltä..

9§  Kevätkokouksessa..Ehdotus ison ladon hajoittamisesta..Ehdotus penkkien ja keinujen y.m. hankkimisesta leikkikentille..

25/3 1936 kevätkokous

6§  Keskusteltiin käytävien reunakukista..

7§  Päätettiin hajoittaa iso lato ja varastoida siitä saadut rakennusaineet..Hasllinnon on varattava jokin sopiva viljelijöiden käytettäväksi

8§  Leikkikentälle ..santalaatikko..

12§  Päätettiin kieltää polkupyörillä ajo käytävillä asiattomasti.

13§  Hallinnon huoleksi jäi esittää Kaupungin Hallitukselle lannankaatopaikan muuttamisesta tai peittämisestä niin ettei se pilaa ilmaa alueellamme.

15/4 1936

2§  ..ladon hajottamisesta lähettää anomus Yleisten töidenlautakunnalle

3§  Leikkentälle..2 santalaatikkoa, 2 keinulautaa ja 4 penkkiä..

5§  Päätettiin jättää viljelijöiden käytettäväksi 1 lato koivikosta ja toinen piharakennuksesta.

6§  S.Kotipuutarhaliiton omistama mallimaja määrätään muutettavaksi pois alueelta 30 p:n toukokuuta..

7§  Siemenperunoita päätettiin tilata 10 hehtoa ja siemen sipulia 100 kiloa.

8§ ..huoleksi jäi käydä agr X:n luona huomauttamassa kunnan kaatopaikasta

11§  Päätettiin pyytää suosiollista apua Tamperelaisilta Naisjärjestöiltä.. kirjelmä Martta-yhdistykselle, T:reen Sos.dem Naisyhdistykselle, T:reen Naisliitolle, T:reen Naisyhdistykselle ja T:reen Kotitalouslautakunnalle ..

13§  Päätettiin X:n vuokraama palsta vuokrata uudelle viljelijälle, koska hän ei ole täyttänyt vuokra-ehtojaan.

27/4 1936

2§  ..lahjoituksia.. Tampereen Säästöpankilta 1 500 markkaa, Glingendahl O.Y:ltä kangasta noin 600 markan arvosta ja Lapinniemi O.Y:ltä noin 200 markan arvosta.

3§  .. pirtti rakennus maalata ulkoa, korjata ulko-ovet, asuinhuoneistossa tehdä sisäkorjaus ja yhdistyksen keittiöön laitetaan pöytä ja puulaatikko..

6§  Uudet numerokilvet.. koko tulee olemaan 10 x 10 ja hinta 1:50 penniä kpl., samalla tilataan käytävien nimikilvet.

18/5 1936

2§  Päätettiin maanvilj. M.Muotialalle vuokrata uuden puolen toinen puoli 3 vuoden ajaksi, ehdolla, että hän lannoittaa sen karjanlannalla ja jättää sen kynnettynä yhdistykselle..

3§  Raamatuntutkijaseura Vartiotornin pyyntöön, järjestää alueellamme puhetilaisuus..vastata myönteisesti.

4§  Keskusteltiin hartaustilaisuuksien järjestämisestä kesän aikana alueella.. ensimmäinen tilaisuus 7 p:nä kesäkuuta.

8§  Palokalustoon päätettiin ostaa kaikki tarvittavat välineet..

18/6 1936

7§  Keskusteltiin liittokokouksessa esille tulevista viljelykilpailuista, joka pidetään ainakin Nekalassa ennenaikaisena..

8§  Päätettin hankkia kilvet joissa kielletään pyöräily ja kauttakulku..

24/7 1936

6§ Päätettiin vuokrata pirttiä jäsenille perhejuhlaa varten, 20 markan vuokrasta kerralta.

7/8 1936

4§  Luettiin Kantolanniemen Siirtoalpuutarhayhdistyksen kirje jossa ilmoitetaan heidän vierailustaan alueellemme...Kuusankosken Puuterhayhdistyksen vierailusta.. Kutomatyöväen Sekakuoron vierailusta.. Kaikki vieraat päätettiin ottaa vastaan sekä järjestää heille tarjoilu..

5§  Kotipuutarhaliiton mallimajan poisviemisen tähden päätettiin kääntyä asianajajan puoleen..

7§  Yhdistyksen taimistosta päätettiin myydä herukan (Breedorb ja Hannula) taimia 4 markan hintaan taimelta.

tekstissä mainitut mustaherukkalajikkeet ilmeisesti Brödtorp  ja Hannulan musta.

4/9 1936

3§  .. Kaupungin hallitukselle esitys, että Nekalassa olevat käytävät, leikkikentät ja nurmikot otettaisiin kaupungin hoitoon. Keskusteltiin uimarannan saamisesta Iidesjärven rantaan ja kahlaamosta Vihiojan rantaan..

5§  Päätettiin korjata piikkilanka-aita sekä sulkea kaikki itäisellä puolella olevat portit..

6§  Keskusteltiin ulkovalaistuksen saamisesta keskuspirtin pihaan..päätettiin hankkiä oma sähkömittari..

6/10 1936

7§  Vahtivuorojen laiminlyönnistä päätettiin kerätä sakkoa 25 markkaa vuorolta..

8§  Päätettiin kääntyä toisten Tamperelaisten siirtolapuutarhayhdistysten puoleen esityksellä, että anottaisiin yhteistä kerhohuonetta kaupungilta.

9§  Tehtiin esitys kirjaston perustamisesta..

10§  Tehtiin esitys ruoka-ja siirtomaatavarakaupan avaamisesta puutarha-alueelle..

4/11 1936

3§  ...Kaupungin hallituksen kielteinen kanta alueemme käytävien y.m. kaupungin hoitoon ottamisesta

15/11 1936 syyskokous

7§  Uuden alueen vuokraus..

8§  Käytävien ja kenttien kunnostamisesta.. vaatii varoja 5 000-6 000 markkaa vuosittain jos teetetään palkkatyönä..

9§  ..uimaranta ja kahlaamokysymystä..Hallinnon huoleksi jäi ottaa selvä Iidesjärven veden puhtaudesta..

10§  ..miten menetellä maksamattoman maanvuokran kanssa..

11/12 1936

3§  ..päätettiin, ottaa selvää sellaistan kemiallisten aineiden hinnoista ja käyttömahdollisuuksista siirtolapuutarhassa, joilla tuhotaan rikkaruohot käytäviltä.