1946

17/2 1946

11§  Päätettiin tiedustella Osmolan puutarhasta syytä syksyllisen tilauksen toimittamattajättämisestä sekä tiedustella uusien pensaiden saantia.

12§  Päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle anomus uuden alueen kunnostamisesta siirtolapuutarhatarkoitukseen.

13§  Päätettiin ostaa lukot ja laittaa lukittavaksi Pirtillä myöskin ulko-ovi.

19/3 1946

6§  Kuultiin Osmolan puutarhan vastaus.. tilaus seuraavaa kevättä varten ja tänä keväänä lähettämään meille ne pensaat mitä heiltä saa.

7§  Myönnettiin Pirtti kelkkaretkihuoneeksi Liljaruusin työhuonekunnalle..sekä hyväksyttiin Aamulehden henkilökunnalle myönnetty hiihtomajaksi.. Pirttiä ei vuokrata vieraille ollenkaan tanssi tarkoituksiin..

9§  ..käytävien reunakukaksi kehäkukkaa.

11§  Keskusteltiin palstaviljelyskilpailun sääntöjen VII pykälän muuntamisesta siten, että kolme kertaa kiertopalkinnon saanut saa sen omakseen..

12§  Omenapuiden leikkaustarpeest keskusteltiin..

14§  X:n tiedusteluun asunnon saamisesta yhdistyksen kansliahuoneista keskusteltiin..

7/4 1946

4§  Ilmoitettiin että siemeniä on saatavana yhdistykseltä edellisien vuosien tapaan, sen sijaan omenapuiden ja pensaiden saanti on heikkoa..

9§  Keskusteltiin rudan nostosta talkoilla ensi heinä-elokuun vaihteessa..

10§  ..apulanta on yleislannoitetta jota saa 4 kg palsta..otettiin vastaan leikkaus tilauksia ja puu ja pensas tilauksia.

13§  Pirtin suurentamis-ja uusimis-kysymyksestä keskusteltiin..

15§  ..esitettiin potkupallon hankkimista yhdistyksen varoilla..

16§  Päätettiin kysyä .. luvallista tietä viljelijöiden venevalkamalle..

11/4 1946

4§  ..Valio kunnostaa kaupan ja saa toimia siinä ilman vuokraa, mutta varastosta otetaan sovittu vuokra, myymälän aukiolo aika olisi 9-12 ja 15-18 ja avataan kauppa 20 pvä toukok. joka toimii 4 kk/v.

8§  Päätettiin korjata pommituksessa rikkoutunut salaoja..

28/4 1946

6§  Päätettiin ajattaa santaa tänäkin kesänä teillemme..

7§  Päätettiin pitää tarkastus alueellamme toukok. 20 pnä. ja joka ei siihen mennessä ole vielä mitään kevät-töitä tehnyt otetaan palsta pois ja annetaan uusille halukkaille vuokraajille.

8§  ..pyykin kuivaus palstoilla sunnuntaisin ja juhlapäivinä kielletään..

24/5 1946

7§  Päätettiin laittaa kielto ilmoitukset tauluille vuokralaisten ottamisesta sekä suhteettomista hintojen kiskomisista maja ja palsta kaupoissa.

8§  ..tarkastus viljelemättömistä palstoista 26 pvä toukok. klo 19.

21/6 1946

7§  ..kunnostetaan yhdistyksen keittiö sekä tehä eteinen..

8§  Palkintokaappi päätettiin hankkia..

9/7 1946

4§  Päätettiin Pirtin vuokraksi astioineen ja puineen omille jäsenille 500 mk kesällä ja talvella 600 mk ja ei viljelijöillä 1 200 mk josta maksetaan 200 mk vahtimestarille..

5§  ..vahtivuoroista luettelo Pirtin seinään..

6§  ..X:lle lupa myydä virvoitusjuomia sillä ehdolla että myynti tapahtuu ainoastaan iltaisin ja sunnuntaisin.

2/8 1946

3§  Kuultiin Liiton kirjelmä..Laulukuoron kirjelmä..keskustoimikunnan kirjelmä joka koski Pyynikinkentällä toimeenpantavia juhlia..

4§  ..puiden pilkkomistalkoot..

29/8 1946

4§  ..Kuultiin isännöitsijän X selostus kesäajaksi palkatun miehen töistä..

5§  .. tiedustella yhdistykselle yksinoikeutta käyttämämme rudan nosto paikan suhteen..

9§  Kuultiin isännöitsijän selostus apulannoista, joita oli keväällä ostettu 3 850 kg...rahastonhoitajan selostus..pirtin korjaus kaikestaan tuli maksamaan 61 926:20p.. vielä kuultiin selostus ruiskutuskustannuksista..

13/10 1946

4§  .. marjapensaita on jäiänyt myymättä kevääseen 79kpl.

6§  .. marjakattilan vuokrasta oli tuloja 250 mk.

9§  ..samalle henkilölle ei hyväksytä kahta palstaa sekä jos joku on jo kerran myynyt palstansa niin hänelle ei tulla hyväksymään uuta palstan ostoa.

10§  Kuultiin kaupunginvaltuuston kirjelmä, mikä koski pirtin sekä leikkentän vuokraamista Etelä-Nekalan omakotiyhdistykselle..

12§  .. akronoomi X, ei ole antanut lupaa muille rudan ottoon kuin Nekalan Siirtolapuutarhayhdistykselle.

15/11 1946  

7§  Hallinto ehdottaa vuosikokoukselle palkatun emännän valitsemista yhdistykselle

8§  Myönnettiin X:lle entinen kaupan varasto liiteriksi, kevääseen asti 200 mk vuokrasta.

17/11 1946 syyskokous

9§  Keskusteltiin kaupunginhallituksen suunnitelemasta pika-asutus talojen rakentamisesta puutarha-alueen itä puolelle ja päätettiin asiasta lähettää kirjelmä..

10§  ..päätettiin Ruusutien varrella olevat perunamaat ensi kesänä kylvää heinälle

11§  .. kauppakirjoja joissa maja on myyty talviasunnoksi ei hyväksytä..

30/12 1946

5§  Puutarhamajoissa asuvista, mahdollisesti pimeistä asukkaista, päätettiin tehdä tarkastus uudenvuoden päivänä klo 13. ja suorittavat tämän hallinnon miehet yhdessä.