1950

17/3 1950

1§  Aluksi X toivoi, että asioiden käsittely sujuisi asiallisessa ja ystävällisessä henkessä, sekä että vaikka asiat riitelevät eivät henkilöt.

5§  Keskusteltiin kuusiaidan leikkaamisesta ja päätettiin leikkaus jättää tältä vuodelta.

8§  Invaliidien ja sotaleskien hiihtokilpailut oli Pirtillä, heiltä kummaltakaan ei peritä vuokraa.

9§  Nekalan omakotiyhdistys ry. pyytää vuokrata Pirttiä..

29/3 1950

6§  Käytävien reunakukista tekee hallitus ehdotuksen kevätkokoukselle

7§  ..Pirtille tehdään lukollinen kaappi josta päivittäin määrä aikana posti jaetaan..Lasikaappi tehdään aluekarttaa varten..

8§  Siementen myynti: Päätettiin järjestää siementen myynti kuten edellisinäkin vuosina..

9§  .. Omenapuiden leikkaus aika on huhtikuun alkupuoli ja leikkaus järjestetään yhdistyksen puolesta alkaen 8.4.50 klo 10,00.Leikataan pääasiassa nuoria puita.

11§  Lipun osto uudelle puolelle..yhdistyksen varoilla, ei keräystä..

12§  Kaupan hoito; annetaan Valiolle entisillä ehdoilla ja hinnoilla. hinnasta voidaan tinkiä jos tarpeellista..

14§  ..Ruiskutus järjestetään entiseen tapaan työn suorittamiseen nähden. Ruiskujen ostosta virisi vilkas keskustelu. Päätettiin ostaa kärryruisku ja raha otetaan ruiskurahastosta, jos myöhemmin ostetaan moottoriruisku, niin yhdistyksen rahasta täytetään puuttuva osa..

19§  Yhteinen lipputankojen ostaminen ja hankkiminen, omenapuiden tukiseipäiden osto..Lipputankoja noin 25-30 kpl... Omenapuiden tukiseipäitä otetaan rajaton määrä..

19/4 1950

2§  .. Valio ottaa edelleen kaupan hoidon, ja vuokra 20 000:- kuten edellisenäkin vuonna. Kärryruisku on ostettu SMK:sta..

4§  Urheilukentän ympäryspalstojen suojaus..

7§  Ilkivallanteko alueella: poliisilaitos pyytää jättämään korvausvaatimuksen, vaikkakin vahingot eivät ole kovin suuret..

9§  Koko kesän talkootunteja vastaavia töitä.  X huolehtii Kielotien käymälän puhdistuksesta. Leikkikentän puhdistus annetaan neljälle urakaksi, talkoopäälliköt hoitaa asian. X pitää puhtaana Pirtin-ja vanhan puolen käymälät..

11§  Liikennemerkit: parkkeerauspaikkoja asetetaan 1 vanhalle-ja 1 uudelle puolelle, sekä ajokieltomerkit kaikkien teiden päihin, sekä muihinkin tarpeellisiin paikkoihin.

12§  vesi-ja viemäriputki rikkoihin hallinto ei puutu, sillä joka on niitä rikuuttanut niin korjatkoon kuntoon.

13§  Palsta X, joka syksyllä käytiin irti sanomassa, päätettiin antaa sitä haluavalle hallinnon hyväksymälle henkilölle.

14§  ..Siementen pussituksen tekee hallinto talkoilla..

8/5 1950

4§  Kaupungilta tuleva uusi maa-alue otetaan yhdistykselle itselle täksi vuodeksi, ja se ristittiin "parlamentin perunamaaksi".

5§  Hallinto suorittaa tarkastuksen alueella 23.5.50 klo 18,00. Huomautuksista pätettiin antaa kirjallinen muistutus.

10§  Ilmoitusasia: hallinnon jäsenet perheineen kutsutaan Puutarha saunaan avajais kylvyille 17.5.50 klo 20,30

11§  Hallinnon tietoon on tullut, että puutarha-alueella on muutamat viljelijät ottaneet vuokralaisia asumaan majoihin..

23/5 1950

7§  Yhdistyksen emäntä valtuutettiin ostamaan 60 paria kahvikuppia yhdistykselle

7/6 1950

9§  Yhdistyksen pullokeräys alkaa heti.

12§  Ilmoitusasioita:

Y:t tuottaa alueella häiriötä, koko hallinto päätti käydä heti antamassa varoituksen, ja jos asia ei korjaannu vuokrasopimus sanotaan irti.

Sianruokapunttuja alueelle hommaa X..

12/7 1950

3§  Puheenjohtaja ilmoitti, että palsta X:n haltia on sanottu irti

7§  Vartiovuorot alueella aloitetaan 1.8.50 ja vartioaika klo 20-4. Hallinnon jäsenet suorittaa vartion tarkastuksen.

9§  ..päätettiin antaa kehoitus, että majat maalattaisiin haaleilla väreillä sekä polkupyörillä turha ajo käytävillä kielletään.

10§  ..jos tavataan letkulla kastelijoita niin heidän nimensä ilmoitetaan rahastonhoitajalle

31/7 1950

4§  Keskus-Pirtin korjaus:

Hallinnon yleinen mielipide kallistui korjauksen puolelle..

5§  X ja X lähtevät Turkuun 5.-6.8.50 Kupittaan siirtoapuutarhayhdistyksen 15-vuotisjuhlaan..

6§  Ruusutilaus: ruusutilauksista pannaan ilmoitukset taululle..

7§  Pyöräilyretki: Päätettiin järjestää retki Tamperelaisiin siirtolapuutarhoihin autoilla ja polkupyörillä 13.8.50 klo..

9§ Ilmoitusasioita: Liiterirakennukseen on käytetty 312 tuntia..

9/8 1950

1§  X selosti ruusutilausta: 75:-80:- kpl hinta jos vähintään 5 00 kpl:tta tilataan... Ruusut tulevat Tanskasta ja Hollannista..

13/8 1950

2§  .. on kuulunut huhuja ja todennäköisiäkin olettamuksia, että Nekala s.p.y:n alueella saa asua ja on otettava uusiakin talviasukkaita. Asiasta yritetään ottaa selvää..

4/9 1950

3§  Liiterin laudan jätteet myytiin huutokaupalla..

4§  Kauppakirjat:

.. kauppaa ei hyväksytty koska ostaja aikoo asua majassa talvellakin..

5§  Uuteen liiteri-ja käymälä rakennukseen päätettiin asentaa sähkövalot..

6§  Asevelikylän asukkaat pyytävät vuokrata Pirttiä 7.10.50. kaupungin herroille järjestettävää juhlaa varten..

8§  Teiden nimet ja numerot alueella päätettiin uusia..

11§  Palstojen hoitokilpailun saa arvostella viljelijät, siis ei valita eri arvostelulautakuntaa.

5/10 1950

4§  ..Tulppaania tuli 3 00 kpl:tta joten kaikki ei saanut tilaamaansa määrää, mutta kuitenkin osan.

5§  Kauppakirjat:

.. Kauppaa ei hyväksytty koska ostajan vaimolla on majallinen palsta,ja siinä on vuokralaisia joten tässäkin on vaara, että majaa käytetään yhdistyksen sääntöjen vastaisesti.

11§  Talviasukkailta päätettiin sanoa vuokrasopimus irti.

14§  Raivaussaksia päätettiin ostaa kahdet..

15§  Uudella puolella oleva palsta X maja on korjattava sääntöjen mukaiseksi. Asiasta annetaan kirjallinen huomautus ja ellei asiaa korjaa niin vuokrasopimus sanotaan irti. Korjaus on tehtävä kuukauden sisään.

17§  Keskusjärjestöön pitäisi saada mahdollisimman aktiivisia jäseniä seuraavaksi toimintakaudeksi.

12/10 1950

3§  X ilmoitti, että maja palstalla X on luvattu korjata sääntöjen mukaiseksi.

9§  Talviasutus: liitolle päätettiin lähettää kirjelmä ja pyydetään tukea talviasutuksen lopettamiseksi

11§  Lippuhanke: .. oy Kudos on luvannut lahjoittaa kankaan yhdistykselle..

26/10 1950

11§  Yhdistyksen arkiston hoito: todettiin, että vanhemmat yhdistystä koskevat asiapaperit ovat hukkuneena..

12§  Hallinto suorittaa syystarkastuksen alueella 5.11.50 klo 13.00. Muistutukset annetaan kirjallisena.

11/11 1950

3§  ..lehdelle on lähetettävä jäsenistä aakkosellinen luettelo tammikuun loppuun mennessä.

4§  Syystarkastus..huomautuksia kertyi 16..