1951

4/1 1951

4§  Luettiin liiton kieltokirje, joka koski talviasutusta siirtolapuutarhoissa, sekä lakimieheltä tulleet ohjeet asian järjestämiseksi..esitettiin harkittavaksi seuraavat 3 seikkaa.1. Siirtolapuutarhan luovuttaminen kaupungin haltuun  2., että kaikki n.s. talviasukkaat häädetään yht'aikaa alueelta pois sekä  3., että vuokralla asuvat häädetään heti pois..

10§  Hallinto päätti, että Puutarha Sauna oy:ltä ei peritä vesimaksua v.1950..

18/1 1951

5§ Ilmoitusasiat: ..kuusiaita päätettiin leikata talkoo työnä, omenapuiden leikkausta suoritetaan kuten edellisinäkin vuosina, tuholaisruiskutuksia suoritetaan 2, siemeniä myydään määrättyinä iltoina Pirtillä, apulantoja ostetaan yhteisostolla ja jaetaan kuten ennenkin, posti jaetaan alueella kuten tänäkin vuonna, kauppa yritetään pitää entisellään. Päätettiin järjestää retki Helsinkiin..reunakukat saa tänä vuonna kukin laittaa palstalleen niin kuin haluaa. Alueelle tehdään erikoiset ruoanjättöastiat...

7§  Talviasutus: talviasukkaat päätettiin häätää alueelta pois, ja asia nnetaan X asianajotoimistolle hoidettavaksi loppuun asti.

8§  ..päätettiin teiden nimikilvet tilata J.Stranbergiltä jolla oli huomattavasti halvempi tarjous muihin nähden.

12§  Vuosikokouksessa päätettiin tarjota mehua ja teetä sekä mahdollisesti pullaakin

28/1 1951

9§  Valittiin työvaliokunta johonka tulivat: puheenjohtaja, sihteeri, I:n isäntä ja rahastonhoitaja. Työvaliokunnalla on päätäntävalta kiireellisissä asioissa.

1/3 1951

4§ Yhdistykselle on tilattu 1 000 kpl. kirjekuoria Paperipussitehdas-ja kauppa oy:ltä

7§  Todettiin, että sääntöjen mukaan riita asiat ratkaisee ensi kädessä yhdistyksen jälkeen Kaupunginhallitus ja sitten oikeuslaitos..palstojen omistajille annetaan kirjallinen kehoitus poistaa vuokralaiset alueelta..Asiasta päätettiin julkaista sanomalehdessä talviasunnoiksi myymiskielto

4/3 1951

8§  Ruiskutusta varten päätettiin ostaa öljykarboleumia 270 kg. ja mahdollisimman pian, koska on pelättävissä loppuminen ja hinnan nousu..

11§  Kuusiaita päätettiin leikata talkoilla..

16§  Rakennusasia: Hallinnon yleinen mielipide on uuden Pirtin rakentamiseen nähden tällä kertaa vastustava, niin tarpeellinen toivottava kuin uusi toimitalo yhdistyksen vastaiselle kehitykselle olisikin..

5/4 1951

4§  ..yhdistykselle on ostettu 1 tynnyri öljykarboleumia Voimasta ruiskutusta varten..alueelle tilatut nimikilvet on saatu.. Luettiin Viinikan-Nekalan omakotiyhdistyksen kirjelmä jossa tarjoudutaan yhtiökumppaniksi jos uusi toimitalo rakennetaan..

7§  ..Reunakukat: Hallinto ehdottaa ja nimeää 15 kukkaa vapaavalintaisena viljeltäväksi, ottaen huomioon, että palstalla on näistä jotain oltava ja vain yhtä lajia aina yhdellä käytävllä. Seuraavista saa valita: yökynttilä, kostonkukka, jakokukka, clarkia, qinnea..

12§  .. Viinikan Auto-oy:ä pyydetään järjestämään linja-auton pysäkkipaikka Pirtin kohdalle Muotialan tiellä..

Viinikan Auto Oy 1926-1976

 

Tamperelaisen Viinikan Auto Oy:n perusti 200 viinikkalaista vuonna 1926 hoitamaan ”auto-omnibus liikennettä” Viinikan ja kaupungin välillä. Yhtiö osti kaksi Reo-alustaa, joihin korit rakensi Tampereen Autokori. Ensimmäinen auto valmistui vapuksi 1926, jolloin myös liikenne käynnistyi. Vuoden 1926 lopussa yrityksen palveluksessa oli 11 kuljettajaa. Talvisodan aattona Viinikan Auto Oy:llä oli 7 linja-autoa ja työntekijöitä 10 henkeä.

Tampereen kaupunki otti hoitaakseen Viinikan Auto Oy:n liikenteen vuonna 1953.  

9/5 1951

3§  .. Siirtolapuutarhaamme liitettävä uusi alue on luvattu eroittaa ennen Helluntaita. Yhdistykselle on ostettu leikkuuveitsi.

6§  .. Todettiin, että 3 vuokralaista on jo muuttanut ja loppujen 3 suhteen jäädään odottavalle kannalle, koska heidänkin pitäisi pian mennä. Ylitien työpaikkaan päätettiin ilmoittaa, että autolla ajaminen puutarha-alueella kielletään.

8§  ..Pirtille päätettiin vetää vesijohto, ja putket ostetaan O.Rautakunnakselta..16.5.1951

9§  Yhdistykselle päätettiin ostaa Gringo kärryruisku..

12§  ..Tarkastuksen yhteydessä huomautetaan käytävien sorituksesta ja mikäli viljelijät eivät hoida asiaa tekee sen yhdistys ja perii maksun.

16/5 1951

4§  ..ilmoitti, että vesijohdot alueella vuotavat, josta päätettiin tehdä ilmoitus vesijohtolaitokselle.

8§  ..Hallinnon yhteiseen perunamaahan kylvetään perunat 4.6.51, ja maa käännetään talkoilla..N.s. uuden alueen jako jää siihen asti kunnes saadaan salaojituksen tekemisestä selvyys.

9§  Piikkilanka-aidan veto länsirajalle jätetään toistaiseksi.. Unikkotien päässä olevat portinpylväät on korjattava..

10§  ..hallinto on tänään tekemällään päätöksellä päättänyt pyytää sähkölaitosta katkaisemaan sähkövirran Nekalan spy:n alueelta 30.9.51, koska viljelykausi silloin päättyy..

25/5 1951

5§  Uusien palstojen jako:.. 

Palstat jaetaan seuraavilla ehdoilla: 

Palstan haltija, joka syystä tai toisesta on pakotettu luopumaan palstastaan ennenkuin on viljellyt sitä (3) kolme vuotta ei pääse sitä myymään vaan palsta jää yhdistyksen hallintaan, mutta yhdistys korvaa palstalla mahdollisesti olevain puiden ja pensaiden arvon harkintansa mukaan.

Salaojituksen ollessa vielä kesken hallinto kehoittaa viljelijöitä pidättäytymään puiden ja pensaiden istuttamisen suhteen, sillä ojituksen aikana mahdollisesti siirrettäväksi tulleita ei yhdistyksen puolesta korvata.

Vuokra ym. maksut: liittymismaksuna peritään 100:- ja liitolle 50:-, muut maksut samat mitä muillakin viljelijöillä paitsi, että ruiskutus-ja siirtolapuutarha lehti maksua ei peritä tänä vuonna.

Majojen rakentaminen: edustavan paikan ym. suhteen teki hallinto päätöksen, että nyt luovutettaville palstoille saa rakentaa ainoastaan n.s. 3-s tyyppiä olevia majoja joihin piirrustukset saa isännöitsijältä ja on ohjeita ehdottomasti noudatettava..Istutukset on tehtävä sääntöjen mukaan. Vartiovuoro ja talkootunteja ei tänä vuonna tarvitse tehdä, ja tämän vuoden saa viljellä mitä haluaa..

6§  Autojen pysäköimispaikaksi päätettiin järjestää Ruusutien alapäässä oleva perunamaa..

12/6 1951

2§  ..uudet palstat on kaikki jaettu..

9§  Keskusteltiin X:n majassa X tapahtuneesta rähinästä, ja päätettiin käydä koko hallinto antamassa viimeinen varoitus

11§  Uusille palstoille ei saa tehdä minkäälaisia työkalukoppeja, vaan ainoastaan työkalulaatikon 2,0 x 0,9 x 0,7..

12§  Keskusteltiin Pirtin korjauksesta ..Päätettiin ostaa Porin Matti 170 cm korkea ruskea värinen..

13§  Alueella olevan voikukan siemennyksen estämiseksi otetaan yhteys vuokraajaan.

26/6 1951

3§  Ilmoitusasiat: Yhdistykselle on ostettu kamiina Porin Matti..

Ruiskutteita on ostettu seuraavasti : rikaa 180 kg ja lyijyarsenikkia 50 kg..

Unikkotielle päätettiin hankkia vesisaavi..

Omnipussien pysäkistä ja pysähtymisestä käännytään uudelleen liikennöitsijän puoleen, kun kaikki kuljettajat eivät pysähdy Pirtin kohdalle..

kehoitetaan vanhempia huolehtimaan lastensa käytöksestä.

9§  Letkulla kastelusta päätettiin periä 200:- sakkoa jos yleinen kokous hyväksyy esityksen, sellaisilta jotka eivät ole maksaneet letkulla kastelu maksua, vaan kastelevat salaa.

 16/8 1951

6§  Keskusteltiin ruusujen ja tulpaanien yhteishankinnasta..

7§  Päätettiin hommata syyslannoitukseen kaliumsulfaattia 2 00 kg, luujauhoa 2 000kg, kotkafosfaattia 5 00kg ja kalkkia 3 000kg.

24/9 1951

3§  ..Sulkurannan siirtolapuutarhayhdistyksen kirje, joka koski heidän vierailulla saamaansa kiitettävää huomaavaisuutta. Kirjeessä olevaan kysymykseen joka koski säiliökynän hukkumista Pirtillä, päätettiin lähettää vastaus.. Käymälöiden oviin on tehty nimet osoittamaan naisten-ja miesten osastoa.

6§  Palstojen syystarkastus: Tarkastus päätettiin suorittaa 7.10.51 klo 12, ja tarkastus kohdistetaan erikoisesti huonoiksi tunnettuihin palstoihin.

8§  Muut asiat: Tarkastuksen yhteydessä mennään X:n majasta perimään maanvuokrat ym. maksut. Yhteisestä n.s. kolhoosimaasta nostetaan perunat talkoilla sunnuntaina 30.9.51. klo 15.

17/10 1951

3§  ..Kaupungin terveydenhuoltolautakunnalta on tullut kirje jossa kielletään roskien vieminen Nekalantien varteen. Asiasta laitettu kieltotaulut alueelle.

8§  Järjestyssääntöjen laatiminen alueelle: Mallisääntöinä päätettiin pitää Oulunkylän siirtolapuutarhayhdistyksen järjestyssääntöjä.

7/11 1951

6§  Tarkastuksissa havaittuja puutteita: X: lle päätettiin lähettää kirjallinen muistutus, X :lle  päätettiin antaa kehoitus, että he myyvät palstansa kevääseen mennessä.

7§  Ruusuja päätettiin tilata 1 100 kpl. kevääksi

10§  Vuokrien maksamattomuus: Palsta X haltialta tai omistajalta haetaan maksut oikeus tietä ellei muuten saada, ja vuokraoikeus sanotaan samalla irti.

11§ Majojen vuokraus: niille joilla havaitaan olevan majoissa vuokralaisia käydään varoittamassa, ja ja vuokrasopimuksen irtisanomisen uhalla.

13§  ..päätettiin, että puhelinta ei toistaiseksi yhdistykselle hankita..

14§  X anoo rakennuslainaa yhdistykseltä. Päätettiin myöntää 15 000:- viidenvuodenajaksi 8% korolla.

15§  Yhdistyksen toisiin kottikärryihin hankittavan kumipyörän ostoon tarvittavat varat päätettiin otettavan ensivuoden talousarvioon.