Tiivistelmä vuokrasopimuksesta

Vuokraaja sitoutuu

  • noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä hallituksen antamia ohjeita liittyen Nekalan siirtolapuutarhassa rakentamiseen, jätevesien käsittelyyn ja palstan hoitamiseen.
  • maksamaan liittymismaksun, joka on kertamaksu ja oltava maksettuna kun hyväksytään yhdistyksen jäseneksi. Maksun suuruuden päättää yhdistyksen hallitus.
  • maksamaan yhdistyksen vuosittaiset maksut ja sähkömaksun.  Jäsenmaksuun sisältyvät maanvuokra, vesimaksu, järjestömaksut, jätehuoltomaksu sekä muut yhdistyksen syyskokouksessa määräämät maksut.
  • tekemään yhdistyksen päättämän määrän yhteisötyötä. Tekemättömistä yhteisötöistä peritään yhdistyksen syyskokouksen määräämä rahallinen korvaus yhdistykselle.

Jäsen on oikeutettu vuokra-ajan kuluessa myymään ja siirtämään vuokraoikeuden toiselle Tampereen kaupungin asukkaalle, mikäli yhdistyksen hallitus hyväksyy kaupan.

Jos jäsen hoitaa huonosti palstaansa ja siinä olevaa mökkiä, elää naapureita häiritsevällä tavalla tai rikkoo lakeja, kaupungin järjestyssääntöä tai yhdistyksen sääntöjä eikä hallituksen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta muuta käyttäytymistään, voidaan hänet erottaa määräajaksi tai kokonaan yhdistyksen jäsenyydestä. Palsta varusteineen jää korvauksetta yhdistyksen hallintaan ja on mahdollisten suorittamattomien velvoitteiden vakuutena.

Yhdistys on velvollinen valvomaan sääntöjen ja sopimusehtojen noudattamista.