Lemmikit

Lemmikit

Järjestyslaki (27.6.2003/612)

Vuoden 2003 puolivälissä voimaan astunut järjestyslaki korvasi
kuntien omat järjestyssäännöt.
Järjestyslaissa on oma pykälänsä koskien koirakuria (14 §).

Koirakuri

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan
tai haltijan on:
1) pidettävä koira taajamassa kytkettynä;
2) pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle
tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle
uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana
torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai
urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua; (19.12.2003/1195)
3) pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön
hoidetulla alueella taajamassa.

Yllämainittua järjestyslakia noudatetaan myös siirtolapuutarha-alueella. Pidäthän koirasi aina kytkettynä liikkuessasi palstasi ulkopuolella. Myöskin palstalla lemmikki tulee pitää omistajansa tai haltijansa valvonnassa.