Lupalomakkeet

YHDISTYKSELLÄ ON KÄYTÖSSÄÄN KAKSI RAKENTAMISEEN LIITTYVÄÄ LOMAKETTA, JOILLA VOIT HAKEA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUPAA.

Rakennuslupalomaketta nro 1 käytetään, kun

 • haetaan rakennuslupaa seuraaville:
  • Kylkiäinen
  • Kuisti        
  • Kasvihuone, pergola
  • Varasto
  • Grillikatos/kesäkeittiö                     
  • Umpikaivo                    
  • Terassi
  • Leikkimökki
  • Imeytyskuoppa vähäisille pesuvesille, yli 1 m3                    
 • haetaan toimenpidelupaa muuta rakennelmaa varten
 • haetaan purkulupaa mökkiä, kylkiäistä, varastoa tai muuta rakennelmaa varten
 • haetaan toimenpidelupaa olemassa olevan mökin kunnostamiseen

Rakennuslupalomaketta nro 2 käytetään, kun

 • haetaan rakennuslupaa uudelle mökille. Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan ohjeen mukaan uudelle mökille ja kylkiäiselle ei myönnetä rakennuslupaa samaan aikaan.