Yhteisötyö

Vuokrasopimuksen mukaisesti jokainen jäsen on velvoitettu tekemään työtä vähintään 9 h /vuosi yhdistyksen alueiden kunnossapidossa ja/tai erilaisten tapahtumien järjestelyissä. Yhteisötöiden suorittaminen on tärkeää meille kaikille, koska ne mahdollistavat edullisen vuosimaksun ja takaavat alueemme kunnossapidon ja viihtyisyyden.

Yhteisötyötunnit tulee tehdä tasaisesti kesän aikana.

Yhteisötyöstä vapautettuja ovat kunniajäsenet ja ne jäsenet, jotka ovat edellisen vuoden loppuun mennessä täyttäneet vähintään 70 vuotta ja olleet yhdistyksen jäseninä yhtäjaksoisesti 10 vuotta. 

Yhteisötyön voi suorittaa

  1. Saapumalla varastorakennukselle tiistaina  klo 17, jolloin tehdään joukolla alueen kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyviä tehtäviä klo 20 asti yhteisötyön ohjaajien johdolla
  2. Tekemällä yhdistyksen toimintaan liittyviä tehtäviä/töitä, joita hallitus ja toimikunnat ovat asettaneet tai
  3. Maksamalla yhdistykselle syyskokouksessa päätetyn maksun.

Jos mielessäsi on jokin muu tehtävä, jota voisit tehdä yhdistyksen hyväksi ja näin suorittaa yhteisötyösi, ole yhteydessä tyonohjaus(at)nspy.eu. Yhteisötyöaikojen ulkopuolelle sovitut työt kirjataan ylös yhteistyössä yhteisötyönohjaajan kanssa, joka kuittaa tehdyt tunnit yhdistykselle ja niistä annetaan tekijälle sähköpostitse kirjallinen vahvistus.

Viljelijän on ITSE varmistettava, että yhteisötyö tulee kirjattua yhteisötyövihkoon.

Uuden mökkiläisen yhteisötyövelvoite

Mikäli mökin myyjä on ollut yhteisötöistä vapautettu, niin 

  • Toukokuussa jäseneksi liittyneen yhteisötyövelvoite 9h
  • Kesäkuussa liittyneen 6h
  • Heinäkuussa liittyneen 3h kyseiselle vuodelle 

Muutoin uudet mökkiläiset sopivat myyjän kanssa meneillään olevan kauden yhteisötyön velvoitteiden hoitamisesta, mieluiten kirjallisena kaupanteon yhteydessä.

Talkoot

Yhteisötyön lisäksi järjestetään perinteiset kevät- ja syystalkoot, jotka eivät kartuta yhteisötyötunteja.

Palkattu työvoima

Kausityöntekijän tehtäviin kuuluu ympäristön hoito, kuten nurmikon leikkaus ja pihapiirin siistiminen sekä kompostoivien käymälöiden tyhjennys. Myös saunan, suihkutilojen, WC-tilojen ja kompostoivien käymälöiden siivoukset hoitaa palkattu työvoima.