Lupalomakkeet

Yhdistyksellä on käytössään kaksi rakentamiseen liittyvää lomaketta, joilla voit hakea rakennus- tai toimenpidelupaa.

Rakennuslupalomaketta numero 1 käytetään, kun

 • haetaan rakennuslupaa seuraaville:
  • Kylkiäinen
  • Kuisti
  • Kasvihuone, pergola
  • Varasto
  • Grillikatos/kesäkeittiö
  • Umpikaivo
  • Terassi
  • Leikkimökki
  • Imeytyskuoppa vähäisille pesuvesille, yli 1 m3
 • haetaan toimenpidelupaa muuta rakennelmaa varten
 • haetaan purkulupaa mökkiä, kylkiäistä, varastoa tai muuta rakennelmaa varten
 • haetaan toimenpidelupaa olemassa olevan mökin kunnostamiseen


Rakennuslupalomaketta nro 2 käytetään, kun

 • haetaan rakennuslupaa uudelle mökille. Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan ohjeen mukaan uudelle mökille ja kylkiäiselle ei myönnetä rakennuslupaa samaan aikaan.

Lomakkeet