Palstan hoito

Nekalan Siirtolapuutarhayhdistys ry on vuokralaisena Tampereen kaupungin omistamalla maalla. Vuokralaisena NSPY on velvollinen noudattamaan vuokranantajan ohjeita alueen hoidosta. 

Tästä syystä myös yhdistyksen jäsenen täytyy viljellä palstaansa ohjeiden mukaisesti ja pitää alue omalta osaltaan siistinä sekä siirtolapuutarha-alueelle ominaisena. 

Etsitkö ohjeita?

Palstan hoidon tarkempi ohjeistus löytyy dokumentista NSPY Ohjeita Nekalan siirtolapuutarhaan

Istuta ja viljele

Palstan pinta-alasta kaksi kolmasosaa tulee olla viljeltyä tai istutettua aluetta. Palstalle voi istuttaa hedelmäpuita ja muita puuvartisia kasveja, pensaita, perennoja, yksivuotisia koristekasveja ja hyötykasveja.

Kotimaisia, luonnonvaraisia puita ei saa istuttaa, ja muidenkin puiden täysikasvuinen koko on hyvä huomioida jo puuta istutettaessa.

Laajat yhtenäiset ruohokentät eivät kuulu siirtolapuutarhamaisemaan. Rakennettu ja sorapintainen alue on pidettävä kohtuullisena, eikä asvalttia tai paikalla valettua betonia saa käyttää.

Kompostoi

Kasvillisuuden tulee olla hoidetun näköistä koko kasvukauden ajan, eikä se saa levitä palstan rajojen ulkopuolelle. Puut ja pensaat pidetään määrätyssä korkeudessa säännöllisesti leikkaamalla.

Viherjätteet kompostoidaan palstan omassa kompostissa tai toimitetaan jäteasemalle. Kompostoimalla säästät, kun multaa ei tarvitse ostaa kaupasta.

Torju tuhoeläimet

Hyvään palstan hoitoon kuuluu myös sadon korjaaminen. Hedelmät ja marjat keräämällä tuhoeläimet, kuten rotat, espanjansiruetanat ja lehtokotilot eivät pääse leviämään alueella.

Palstan hoidon ohjeistus löytyy kokonaisuudessaan NSPY Ohjeita Nekalan siirtolapuutarhaan -dokumentista.