Yhteisötyöt

Vuokrasopimuksen mukaan jokainen jäsen tekee yhteisötöitä vähintään 9 tuntia vuodessa yhdistyksen alueiden kunnossapidossa, tapahtumissa tai muussa yhdistyksen toiminnassa. Yhteisötöiden suorittaminen mahdollistaa edullisen vuosimaksun ja takaa alueen viihtyisyyden.

Yhteisötyöstä vapautettuja ovat kunniajäsenet ja ne jäsenet, jotka ovat edellisen vuoden loppuun mennessä täyttäneet 70 vuotta ja olleet sen lisäksi yhdistyksen jäseninä yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuotta. 

Talkoot

Yhteisötyön lisäksi joka vuosi järjestetään kevät- ja syystalkoot, jotka eivät kartuta yhteisötyötunteja.

Yhteisötyön voi suorittaa:

  1. Saapumalla varastorakennukselle tiistai-iltana. Toimikauden aikana tehdään yhteisötyön ohjaajien johdolla alueen kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyviä tehtäviä kello 17-20.
  2. Sopimalla hallituksen tai toimikuntien kanssa yhdistyksen toimintaan liittyviä töitä ja tekemällä niitä. Hallitus hakee tekijöitä erilaisiin tehtäviin erityisesti keväällä, mutta tarvittaessa myös kauden jo alettua. Ennalta sovituista, jatkuvaluonteisista yhteisötöistä tulee ilmoittaa vuosittain erillisellä lomakkeella määräaikaan mennessä.
  3. Maksamalla yhdistykselle syyskokouksessa päätetyn tekemättömät yhteisötyötunnit korvaavan maksun.

Yhteisötyötunnit tulee tehdä tasaisesti kesän aikana. Kaikista tehdyistä töistä täytetään lomake laskutusta varten. Viljelijän on itse varmistettava, että hänen tekemänsä yhteisötyötunnit tulevat kirjattua.

Palkattu työvoima

Kausityöntekijän tehtäviin kuuluu ympäristön hoito, kuten nurmikon leikkaus ja pihapiirin siistiminen sekä kompostoivien käymälöiden tyhjennys. Myös saunan, suihku- ja wc-tilojen siivoukset hoitaa palkattu työvoima.

Uuden mökkiläisen yhteisötyövelvoite

Uudet mökkiläiset sopivat myyjän kanssa meneillään olevan kauden yhteisötöiden hoitamisesta kaupanteon yhteydessä. 

Mikäli mökin myyjä on ollut yhteisötöistä vapautettu, niin: 

  • Toukokuussa jäseneksi liittyneen yhteisötyövelvoite toimikaudella on 9 tuntia
  • Kesäkuussa liittyneen 6 tuntia
  • Heinäkuussa liittyneen 3 tuntia