Rakentaminen

Palstalla rakentamiseen liittyvä virallinen ohjeistus löytyy NSPY Ohjeita Nekalan siirtolapuutarhaan dokumentista.

Huomioithan, että ohjeistus ei ole täysin kattava. Epäselvissä tilanteissa kysy yhdistyksen hallitukselta lisäohjeistusta. 

Rakennustoimikunnan tavoitteena on varjella vanhan hienon alueen yhtenäisen ilmeen säilymistä. Hallituksen kokoukset ovat noin kuukauden välein ja rakennustoimikunnan pitää ehtiä ennen kokousta käymään tarvittaessa myös palstalla. Myönnetty rakennuslupa on voimassa kaksi vuotta myöntämishetkestä alkaen.

Luvattomat tai annetun luvan vastaiset rakennelmat voidaan määrätä purettaviksi tai muutettaviksi.  

Kaikki kiinteät rakennelmat palstoilla ovat luvanvaraisia, joihin tarvitaan yhdistyksen hallituksen kirjallinen lupa. Hae lupa ajoissa ja kysy rohkeasti apua tarvittaessa. 

Puutarhan kokonaisilmeen parantamiseksi ja siirtolapuutarhan asukkaiden viihtyisyyden lisäämiseksi on alueella hyvä noudattaa yhteisiä periaatteita rakentamisen suhteen. Rakentaminen tulee pitää yhtenäisenä, pienimittakaavaisena ja lukumäärältään vähäisenä. Aktiivisin rakentaminen tulisi ajoittaa viljelykauden ulkopuolelle.

Viljelijän tehtävänä on huolehtia, että myös urakoitsijat ja tavarantoimittajat tuntevat ohjeet ja siirtolapuutarhan yleiset järjestyssäännöt. Myös heidän tulee noudattaa niitä. Urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien toiminta puutarha-alueella on viljelijän vastuulla.

Kiinnitä erityistä huomioita seuraaviin asioihin

  1. Kaikessa rakentamisessa on noudatettava puutarhan järjestyssääntöjä.
  2. Rakentamis- ja purkutyöt aiheuttavat aina jonkin verran häiriötä naapurustossa. Sovi meluisimpien ja eniten häiriötä tuottavien töiden sekä kuljetusten ajoituksesta naapureidesi kanssa etukäteen. Huomioi sähkökeskuksenvaihto-ohje.
  3. Kun aloitat luvanvaraista rakennushanketta, muista pyytää luvassa mahdollisesti edellytetyt tarkastukset ajoissa.
  4. Ajoneuvoja ei saa pysäköidä puutarhan alueella muualla kuin parkkipaikalla.
  5. Ajoneuvojen, työkoneiden ja kuljetuskaluston pysäköinti käytäville, kentille ja nurmikolle on kiellettyä. Tämä koskee myös rakennustyöntekijöitä. Ainoastaan lyhytaikainen pysäyttäminen käytävällä palstan kohdalla kuorman purkamiseksi ja lastaamiseksi on sallittua. Sama koskee myös peräkärryjen, irtolavojen ja muun vastaavan kaluston säilyttämistä.
  6. Varastoinnin on tapahduttava omalla palstalla. Puutarhan yhteisillä alueilla ei saa varastoida yksittäisen viljelijän rakennusmateriaaleja, koneita, työkaluja tai purkujätteitä. Yhteisiä alueita ovat mm. nurmikot, kentät, käytävät ja käytävien levennykset eli käytännössä palstoja lukuun ottamatta kaikki muu alue puutarhan aitojen sisäpuolella. Varastointiin käytettävissä olevan tilan vähäisyys on syytä ottaa huomioon jo hanketta suunniteltaessa ja aina tilauksia tehtäessä tai kuljetuksista sovittaessa. Tonteille ei saa rakentaa pysyviä pressusuojia. Tilapäinen pressusuojaus voidaan tehdä naapurien suostumuksella. Katunäkymässä olevia ja naapureita häiritseviä suojia ei saa rakentaa.
  7. Kuljetuksiin on käytettävä puutarhan käytäville soveltuvaa kalustoa. Liian järeä kalusto vaurioittaa helposti käytäviä tai istutuksia. Käytettävä kalusto ja erityisesti sen koko- ja painorajoitukset on syytä huomioida jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ja viimeistään tilausta tehtäessä. Sama koskee hankkeessa käytettäviä työkoneita.
  8. Korvausvastuu yhteisille alueille tai toisille viljelijöille aiheutetuista vahingoista on viimekädessä toimituksen tilanneella viljelijällä.

Koska yksittäiset palstat ovat kooltaan varsin pieniä ja maaston korkeuserot sekä maaperän laatu varsin vaihtelevia, siirtolapuutarhayhdistys vaatii nykyään, että jos mökistä tulee normaalia enemmän jätevesiä (esim. suihkuvesiä), ne johdetaan umpisäiliöön, naapuri- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Lue ohjeistus.