Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi
Nekalan Siirtolapuutarhayhdistys ry:n jäsenrekisteri

Jäsenten lisäksi rekisteriin kerätään samat tiedot mökkien osaomistajista, jotka eivät ole varsinaisia jäseniä. Termiä jäsen käytetään rekisteriselosteessa sekä varsinaisesta jäsenestä että mökin osaomistajasta.

2. Rekisterinpitäjä
Nimi: Nekalan Siirtolapuutarhayhdistys ry
Verkkosivut: www.nekala.siirtolapuutarhaliitto.fi                          
Yhteystiedot: kortisto@nspy.eu

2.1 Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Yhdistyksen puheenjohtaja ja kortistonhoitaja. Ks. toimihenkilöt.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja voidaan antaa Yhdistysavaimen palvelimille, viranomaisille ja esim. tili- tai perintätoimistolle, mikäli tämä on yhdistyksen asioiden hoidon kannalta tarpeen.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, mökkinumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Maksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Lisätiedot (palstan koko, jäsenen ikä ja ammatti).

5. Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella, yhteystietojen muutoslomakkeella tai mökin ostajilta jäsentietolomakkeella.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot ovat puheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja jäsenrekisterin hoitajan käytettävissä ja kunkin vastuulla.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Yhdistys huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

3) Manuaalinen rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.


8.Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Huom!

Vuokramies (yhdistyksen jäsen) on velvollinen antamaan yhdistykselle vuokrasuhteen rekisteröintiä varten vuokramiehen henkilöä, kotipaikkaa ja koti- ja laskutusosoitetta koskevat sekä muut tarpeelliset tiedot. Edellä mainittujen tietojen muutoksista vuokramiehen on ilmoitettava yhdistykselle yhden (1) kuukauden kuluessa muutoksen tapahduttua.